تعرفه سرویس های وایرلس برای مصارف خانگی


 

نام سرویس

سرعت ارتباط

حجم ترافیک

GB ماهیانه
 

ساعت شبانه رایگان

یک ماهه

سه ماهه
2% تخفیف

شش ماهه
5% تخفیف

دوازده ماهه
10% تخفیف

H-64-01

64 Kb/ps

2

1 الی 5

67500

198450

384750

729000

H-64-02

64 Kb/ps

3

12 الی6

94500

277830

538650

1020600

H-128-01

128 Kb/ps

2

1الی 5

112500

330750

641250

1215000

H-128-03

128 Kb/ps

4

12 الی 6

180000

529200

1026000

1944000

H-128-06

128 Kb/ps

7

12الی 7

252000

740880

1436400

2721600

H-256-01

256 Kb/ps

2

1 الی 5

162000

476280

923400

1749600

H-256-03

256 Kb/ps

4

12 الی 6

229500

674730

1308150

2478600

H-256-06

256 Kb/ps

7

12 الی 7

315000

926100

1795500

3402000

H-512-01

512 Kb/ps

2

1الی 5

252000

740880

1436400

2721600

B-512-04

512 Kb/ps

5

12 الی 6

360000

1058400

2052000

3888000

H-512-08

512 Kb/ps

9

12 الی 7

477000

1402380

2718900

5151600

H-512-15

512 Kb/ps

16

12 الی 8

603000

1772820

3437100

6512400

H-1024-06

1 Mb/ps

7

1الی 5

558000

1640520

3180600

6024400

H-1024-18

1 Mb/ps

19

12 الی 6

846000

2487240

4822200

9136800

H-1024-25

1 Mb/ps

26

12 الی 7

1008000

2963520

5745600

10886400

تعرفه های نا محدود

سرعت ارتباط

حجم ترافیک GB

ساعت شبانه رایگان

یک ماهه

سه ماهه
2% تخفیف

شش ماهه
5% تخفیف

دوازده ماهه
10% تخفیف

H-64-U

64 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

288000

846720

1641600

3110400

H-128-U

128 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

504000

1481760

2872800

5443200

H-256-U

256 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

900000

2646000

5130000

9720000

H-512-U

512 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

1584000

4656960

9028800

17107200

H-1024-U

1 MB/ps

نا محدود

نا محدود

2844000

8361360

16210800

30715200

H-2048-U

2 Mb/ps

نا محدود

نا محدود

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 

نکات قابل توجه

همه قیمت ها به ریال می باشد

 هزینه ترافیک اضافه برای هر یک گیگابایت 50000 ریال می باشد

در صورت شارژ آنلاین 300 مگابایت ترافیک هدیه به شما طعلق خواهد گرفت و علاوه بر آن مقدار 5% از جمع مبلغ قابل پرداخت شما کسر خواهد شد.

سرویس های شرکتی علاوه بر قابلیت رویت صورت حساب آنلاین دارای صورت حساب مکتوب نیز می باشند که توسط پست یا فکس ارسال می گردد