تعرفه سرویس های وایرلس برای مصارف شرکت ها و سازمان ها


 

نام سرویس

سرعت ارتباط

حجم ترافیک

GB ماهیانه
 

ساعت شبانه رایگان

یک ماهه

سه ماهه
2% تخفیف

شش ماهه
5% تخفیف

دوازده ماهه
10% تخفیف

B-64-01

64 Kb/ps

2

1 الی 5

90000

264600

513000

972000

B-128-01

128 Kb/ps

2

12 الی 5

153000

449820

872100

1652400

B-128-03

128 Kb/ps

4

12 الی 6

252000

740880

1436400

2721600

B-256-01

256 Kb/ps

2

12 الی 5

243000

714420

1385100

2624400

B-256-03

256 Kb/ps

4

12 الی 6

333000

979020

1898100

3596400

B-256-06

256 Kb/ps

7

12 الی 7

450000

1323000

2565000

4860000

B-512-01

512 Kb/ps

2

12 الی 5

360000

1058400

2052000

3888000

B-512-04

512 Kb/ps

5

12 الی 6

504000

1481760

2872800

5443200

B-512-08

512 Kb/ps

9

12 الی 7

675000

1984500

3847500

7290000

B-1024-01

1 Mb/ps

2

12 الی 5

549000

1614060

3129300

5929200

B-1024-05

1 Mb/ps

6

12 الی 6

747000

2196180

4257900

8067600

B-1024-12

1 Mb/ps

13

12 الی 7

999000

2937060

5694300

10789200

تعرفه های نا محدود

سرعت ارتباط

حجم ترافیک GB

ساعت شبانه رایگان

یک ماهه

سه ماهه
2% تخفیف

شش ماهه
5% تخفیف

دوازده ماهه
10% تخفیف

B-64-U

64 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

360000

1058400

2052000

3888000

B-128-U

128 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

630000

1852200

3591000

6804000

B-256-U

256 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

1125000

3307500

6412500

12150000

B-512-U

512 Kb/ps

نا محدود

نا محدود

1980000

5821200

11286000

21384000

B-1024-U

1 MB/ps

نا محدود

نا محدود

3555000

10451700

20263500

38394000

B-2048-U

2 Mb/ps

نا محدود

نا محدود

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 

نکات قابل توجه

همه قیمت ها به ریال می باشد

 هزینه ترافیک اضافه برای هر یک گیگابایت 50000 ریال می باشد

در صورت شارژ آنلاین 300 مگابایت ترافیک هدیه به شما طعلق خواهد گرفت و علاوه بر آن مقدار 5% از جمع مبلغ قابل پرداخت شما کسر خواهد شد.

سرویس های شرکتی علاوه بر قابلیت رویت صورت حساب آنلاین دارای صورت حساب مکتوب نیز می باشند که توسط پست یا فکس ارسال می گردد