دوربین مدار بسته که به آن CCTV) Closed Circuit Television) گفته می‌شود از قسمت‌هایی نظیر سنسور تصویری، پردازش تصویر، لنز و محفظه تشکیل شده است. دوربین وسیله‌ای است که امواج نوری را دریافت و به امواج الکتریکی و تصویری تبدیل می‌نماید و آنرا در مانیتور نمایش می‌دهد.

دوربین مدار بسته دارای کاربری حفاظتی و نظارتی می‌باشد. در کاربری حفاظتی دوربین مدار بسته هدف حفاظت از تجهیزات و یا نفرات مانند جلوگیری از سرقت می‌باشد و در کاربری نظارتی دوربین مدار بسته هدف نظارت بر فعالیت‌ها مانند نظارت بر تولید و یا نظارت بر ترافیک جاده‌ای می‌باشد.

دوربین مدار بسته به سه دسته آنالوگ، تحت شبکه IP و جدید ترین نوع آن HD-SDI تقسیم می‌گردد. جدای از دسته بندی فوق هر سه نوع دوربین مدار بسته دارای ویژگی‌های مشابهی بوده که به معرفی آنها می‌پردازیم.

 

مشخصات کلی دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته ثابت صنعتی

دوربین مدار بسته دام

دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب

دوربین مدار بسته چرخشی