LAN & WAN

              

 

 

استفاده از شبکه‌های کامپیوتری در سال‌های اخیر رشدی فزاینده داشته و به موازات آن سازمان ها و موسسات متعددی اقدام به برپاسازی شبکه نموده‌اند. هر شبکه کامپیوتری می‌بایست با

 

توجه به شرایط و سیاست‌های هر سازمان، طراحی و در ادامه پیاده‌سازی گردد. شبکه‌های کامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم

 

می‌نمایند. بدیهی است در صورتی که زیرساخت فوق به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می‌بایست هزینه‌های زیادی به منظور

 

نگهداری و تطبیق آن با خواسته‌های مورد نیاز، صرف گردد. یکی از علل اصلی در بروز این چنین مشکلاتی، به طراحی شبکه پس از پیاده‌سازی آن برمی‌گردد.

برپاسازی هر شبکه کامپیوتری تابع مجموعه سیاست‌هائی است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فیزیکی، انجام خواهد شد. پس از اتمام مراحل طراحی،

 

امکان پیاده‌سازی شبکه با توجه به استراتژی تدوین شده، فراهم می‌گردد.

در زمان طراحی یک شبکه، سوالات متعددی مطرح می‌گردد:

سوالات فوق، صرفا" نمونه‌هائی در این زمینه بوده که می‌بایست پاسخ آنها متناسب با واقعیت‌های موجود در هر سازمان، مشخص گردد.

پیش از طراحی فیزیکی شبکه، می‌بایست در ابتدا و بر اساس یک فرآیند مشخص، خواسته‌ها شناسائی و آنالیز گردند. چرا قصد ایجاد شبکه را داریم و این شبکه می‌بایست چه سرویس‌ها و خدماتی را ارائه نماید؟ به چه منابعی نیار می‌باشد؟ برای تامین سرویس‌ها و خدمات مورد نظر اکثریت کاربران، چه اقداماتی می‌بایست انجام داد؟ در ادامه می‌بایست به مواردی همچون پروتکل مورد نظر برای استفاده در شبکه، سرعت شبکه و از همه مهم‌تر، مسائل امنیتی شبکه پرداخته شود. هر یک از مسائل فوق، تاثیر خاص خود را در طراحی منطقی یک شبکه به دنبال خواهند داشت. یکی دیگر از پارامترهائی که معمولا" از طرف مدیریت سازمان دنبال و به آن اهمیت داده می شود، هزینه نهائی برپاسازی شبکه است. بنابراین لازم است در زمان طراحی منطقی شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نیز توجه نمود.

شرکت مبتکران گستر پاسارگاد با استفاده از متخصصین مجرب در طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های محلی، شهری و ملی با استفاده از بسترهای با سیم، بی‌سیم و ماهواره‌ای و با تکیه بر بیش از یک دهه تجربه و تحقیق توانسته است نیازهای مشتریان خصوصی و دولتی خود را در زمینه طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری برآورده سازد

 

خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه